Teatrarna som vill skina långt utanför Norrland

www.norrscen.com

www.norrscen.com

Norrscen är ett samarbete mellan de fyra länsteatrarna i Norrlandslänen samt Giron Sámi Téather. De utforskar tillsammans möjligheter att samordna turnéer, spelprogram och kunskapsutbyten, och därmed fördjupa samverkan både kring administration och konstnärligt arbete.

Målet är att möta de geografiska utmaningarna gemensamt för att fler ska kunna ta del av högkvalitativ teater som produceras i Sveriges allra nordligaste län.

I oktober 2017 togs ett omtag i arbetet att etablera samarbetet Norrscen. En viktig del i detta var att samordna alla externa informationsinsatser för att förstärka känslan av “en avsändare - ett budskap”.

SallyHill anlitades för att skapa den grafiska profilen samt designa och producera webbplatsen www.norrscen.com.

Senare i samarbetet tillkommer utformningen av en separat profil för en gästspelsvecka på Kulturhuset i Stockholm som genomförs 19-27 oktober 2018 och kallas “Norrländsk Invasion”.

Sandra A Backlund