Agil kommunikation på trovärdig bas

Framtidens melodi för företag och organisationer är ett proaktivt varumärkesbyggande i kombination med improviserat kommunikationsarbete. I idéskriften #TAGS, INFLUENCERS OCH MEDLEMSMÖTEN – framtidens organisering, mobilisering och engagemang presenteras en hel del matnyttiga tips på hur detta kan se ut.

Futurions idéskrift “#TAGS, INFLUENCERS OCH MEDLEMSMÖTEN – framtidens organisering, mobilisering och engagemang”

Futurions idéskrift “#TAGS, INFLUENCERS OCH MEDLEMSMÖTEN – framtidens organisering, mobilisering och engagemang”

Sandra Backlund, SallyHill

Sandra Backlund, SallyHill

 

Utmaningen för traditionella föreningar och medlemsorganisationer är att själva medlemskapet inte längre utgår från begreppet lojalitet, som i ett livslångt åtagande i med- och motgång. Nänä. One klumpig tweet, and you’re out.

Medlemmar kan, på precis samma vis som ett företags kunder, när som helst överge skeppet och haka på någon annan - vanligtvis den som för tillfället kämpar mest effektivt för eller emot de frågor som lirar med viktiga personliga principer.

Ingen minns en copy cat
Framgångsrika företag och organisationer som världsvant navigerar fram genom den digitala verkligheten kan skapa stora splash med relativt små medel, och de blir snabbt förebilder som andra försöker efterlikna.

Problemet är att när alternativa sätt att kommunicera och nya kanaler/verktyg vunnit mark i stora, tungrodda organisationer så har deras målgrupp redan rört sig vidare till nästa hajpade grej. Ingen minns en copy cat av den enkla anledningen att en sådan vanligtvis anländer till festen när gästerna redan gått hem.

Reaktivitet ersätts av agil kommunikation

Det stela, långsiktigt planerande förhållningssättet till kommunikation och marknadsföring har blivit obsolet och fått sin uppföljning i mer spontana och improviserande processer. Detta ställer förstås helt nya krav på kommunikatörer och pr-personer. När saker går fort är det lätt att göra fel, därför måste improvisationen utgå från en stabil trovärdighetsgrund som systematiskt byggts och utvecklats under längre tid.

Proaktivt varumärkesbyggande i kombination med mer improviserat operativt kommunikationsarbete är således den perfekta förutsättningen för engagerade kunder såväl som medlemmar i framtiden.

För den som behöver hjälp att tänka vidare kring de här frågorna rekommenderar jag idéskriften #TAGS, INFLUENCERS OCH MEDLEMSMÖTEN – framtidens organisering, mobilisering och engagemang från tankesmedjan Futurion. Den är en dokumentation och sammanfattning av vad som sades vid deras hackinarium på temat tidigare i år.

I skriften hittar ni inspirerande tankar och idéer från bland annat: 

Johanna Nilsson, föreläsare, författare och influencer och initiativtagare till Klimatklubben
Maja Stridsberg, senior rådgivare på pr-byrån Westander, initiativtagare till #sistabriefen
Victor Börjesson, tidigare vd BostadDirekt, Guildledare och shaman i World of Warcraft
Carl Melin, forskningsledare Futurion


SallyHill har bidragit med texterna på sida 2-6 i idéskriften. Texten om organisering baseras på rapporten Förena och förändra – Om facklig organisering i framtiden samt på hackinariets inledande presentation av Carl Melin. Övriga texter är baserade på panelsamtalet samt de filmade intervjuerna med paneldeltagarna, se mer i föregående post.

 
Sandra A Backlund